Natuurplaats Binnenbos

Natuurplaats Binnenbos

Locatie

Driebergen, Utrecht

Oppervlakte

4,5 hectare

Ontwerp

Evelyn Derksen (Plantschap)

Partners

ForestPeace Foundation,

Aanleg

Eerste aanplant: februari 2021

Vrijwilligers Binnenbos
Aronia
Hoed-Kaat

Aanplant van een voedselbos op een drassig weiland van zware rivierklei

De kiem voor Voedselbos Binnenbos wordt gelegd op een drassig weiland van zware rivierklei, omgeven door sloten en doortrokken met greppels, in het stroomgebied van de Kromme Rijn, vlakbij Driebergen. Het grasland wordt langzaam omgevormd tot een voedselbos, als experiment in de regio, bedoeld om burgers en boeren te inspireren. Het voedselbos maakt deel uit van Natuurplaats Binnenbos, een gebied dat vroeger onderdeel was van Landgoed Sterkenburg en sinds 2019 in eigendom is van de ForestPeace Foundation. Natuurplaats Binnenbos telt ruim tachtig hectare. Een derde hiervan is cultuurgrond en twee derde bestaat uit natuurgrond, waarvan een deel is bestemd voor natuurlijke begrazing; op een ander deel van de landbouwgrond wordt het voedselbos aangeplant.

Kaat Biesemans en vrijwilliger Marinka Pet - foto Simo Goddijn

Voedselbosbouwer Kaat Biesemans-Hoogewijs en vrijwilliger Marinka Pet - foto: Simo Goddijn

Een voedselbos dat niet alleen boer en burger inspireert, maar vooral lekker en gezond voedsel produceert door met de natuur samen te werken

Naast voedselproductie voor kleinschalige markten en lokale restaurants gaat het voedselbos een functie vervullen als inspiratiebron voor boeren. Initiatiefnemers namens ForestPeace Foundation zijn Jasper Folmer, Aartjan Bontje en Piet van Dijk. Voedselbosbouwer Kaat Biesemans-Hoogewijs gaat de uitdaging aan om het natte en drassige weiland om te toveren tot een voedselbos dat niet alleen boer en burger inspireert, maar vooral lekker en gezond voedsel produceert door met de natuur samen te werken.

Uitloop

In februari 2021 is de kiem gelegd voor het voedselbos en zijn de randen en de windkeringen aangeplant. De aanplant moest abrupt worden stilgelegd vanwege een bezwaarprocedure over de omgevingsvergunning. Het ingekuilde plantgoed heeft de zomer en de vretende woelmuizen deels overleefd en is in november en december 2021 alsnog aangeplant. Naast de randbeplanting zijn alle ‘dwarse’ hagen die het perceel opdelen in 52 overzichtelijke plots aangeplant. Ter bevordering van de biodiversiteit van de pioniersvegetatie is in de herfst van 2021 wild zaad van allerlei inheemse ruigtekruiden, zoals berenklauw, fluitenkruid, wilde peen, teunisbloem, pastinaak en boerenwormkruid, uitgestrooid in het voedselbos. In 2022 wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

Jasper Folmer en Kaat Biesemans Hoogewijs - foto Babs Bouwman Nieuwsblad De Kaap

Initiatiefnemer Jasper Folmer en Kaat Biesemans-Hoogewijs - foto: Babs Bouwman, Nieuwsblad De Kaap

Lees ook: 'Een rondje langs de velden': Natuurplaats Binnenbos