Voedselbos HEI 15

Voedselbos HEI 15

Locatie

Sint-Geertruid, Limburg

Oppervlakte

5 hectare

Ontwerp

Erik Rietjens en Wouter van Eck

Aanleg

Eerste aanplant winter 2021-2022

Op de Mescherhei

HEI 15 of De Heihof, zoals het bedrijf van oudsher wordt genoemd, heeft een rijke geschiedenis. Het boerenerf is al sinds 1920 in familiebezit. In de jaren dertig van de vorige eeuw begon grootvader Jean een melkveebedrijf van 35 hectare in het weidse landschap van de Mescherhei. Stefan Lemlijn, telg uit de derde generatie van deze Limburgse boerenfamilie, besloot in 2015 echter een nieuwe weg in te slaan. Terwijl het familiebedrijf zich in het verleden richtte op veehouderij en fruitteelt, koos hij samen met zijn vrouw Julie voor een natuurinclusieve aanpak. Het voedselbos is een belangrijke pijler van deze omschakeling naar een duurzaam en ecologisch boerenbedrijf waarin voedselproductie, recreatie en educatie hand in hand gaan. Het voedselbos wordt aangeplant in een heuvelachtig gebied, met hoogteverschillen van vijftig tot zestig meter. Een deel van dit gebied is bestemd voor productie, terwijl in een ander deel de beleving vooropstaat. Naast het voedselbos komen er op de landerijen een hoogstamboomgaard en kruidenrijke weiden voor kippen, varkens en runderen. Ook waterpoelen, meidoornhagen, een eikenbos en een elzensingel krijgen een plek op het terrein.

Familie Lemlijn

Het voedselbos is een pijler van de omschakeling naar een duurzaam en ecologisch boerenbedrijf waarin voedselproductie, recreatie en educatie hand in hand gaan

Het project ging eind 2020 van start. In 2021 is een (schets)ontwerp gemaakt, zodat de aanplant van hagen en boomsingels in de winter van start kon gaan en inmiddels is voltooid. Zo zijn onder meer de ruwe berk, zwarte populier, fladderiep, robinia, roos en berk aangeplant. Ook is een grid van pioniers op een deel van het perceel aangeplant. Inmiddels is de omzoming van het voedselbos aangeplant en ook is een begin gemaakt met de verdere invulling van het voedselbos. Zo wordt een deel van het voedselbos bestemd voor de aanplant van productiegerichte gewassen en is er hierbij veel ruimte voor bijzondere soorten. Stefan en Julie gaan de oogst zelf verwerken en zullen de producten onder meer aanbieden aan gasten van hun Bed & Breakfast. Een ander deel is bestemd voor een lokaal cateringbedrijf en voor andere partners die zich bij het initiatief willen aansluiten. Het ontwerp wordt begin 2022 verfijnd en vervolgens wordt in samenwerking met de cateraar het definitieve beplantingsplan opgesteld. Naar verwachting wordt in de winter van 2022-2023 op de lössgronden een grote hoeveelheid productieplantgoed geplant.

Julie Lemlijn.jpg

Gerelateerd nieuws

Wij werken aan dit project ...