Natuurplaats Binnenbos

Natuurplaats Binnenbos

Locatie

Driebergen, Utrecht

Oppervlakte

4,5 hectare

Ontwerp

Evelyn Derksen (Plantschap)

Partners

ForestPeace Foundation,

Aanleg

Eerste aanleg februari 2021

Vrijwilligers Binnenbos
Aronia
Hoed-Kaat

Natuurplaats Binnenbos (86 hectare) is sinds 2019 eigendom van stichting ForestPeace Foundation. Het terrein was voorheen onderdeel van Landgoed Sterkenburg en Hofstede Peppelkamp en is gelegen onder de Langbroekerwetering, tussen de Broekweg en de Zuwe. ForestPeace Foundation wil een voedselbos realiseren op voormalig grasland op rivierklei in Driebergen. Naast voedselproductie voor kleinschalige markten en lokale restaurants gaat het voedselbos een functie vervullen als inspiratiebron voor boeren. Initiatiefnemers namens ForestPeace Foundation zijn: Jasper Folmer, Aartjan Bontje en Piet van Dijk.

Er is een ontwerp gemaakt en de aanplant van de randen en windkeringen is gestart in de winter van 2020-2021. In februari 2021 moest de aanplant abrupt worden stilgelegd wegens een bezwaarprocedure over de omgevingsvergunning. Het ingekuilde plantgoed heeft de zomer en de vretende woelmuizen deels overleefd en is in november en december 2021 alsnog aangeplant. Naast de randbeplanting zijn alle ‘dwarse’ hagen die het perceel opdelen in 52 overzichtelijke plots eveneens aangeplant. Ter bevordering van de biodiversiteit van de pioniersvegetatie is in de herfst van 2021 wild zaad van allerlei inheemse ruigtekruiden waaronder bereklauw, fluitenkruid, wilde peen, teunisbloem, pastinaak en boerenwormkruid uitgestrooid in het voedselbos. In 2022 wordt het ontwerp verder uitgewerkt in samenwerking met voedselbosbouwer Kaat Biesemans.