Voedselbos Schijndel, (Brabant)
Kerngegevens:

Locatie:

Oppervlakte:

Ontwerp:

Aanleg:

Partners:

Gemeente Meierijstad (2 locaties)

20 ha. (4 en 16)

Wouter van Eck, Evelyn Derksen

2019-

Groen ontwikkelfonds Brabant,

Provincie Brabant

HAS Den Bosch

Stichting VBNL

Omschrijving:
Hier wordt aan gewerkt, moment nog!
Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland