Schijndel

Schijndel

Locatie

Schijndel, Brabant

Oppervlakte

20 hectare (16 + 4)

Ontwerp

Wouter van Eck en Evelyn Derksen

Partners

Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en HAS Den Bosch

Aanleg

Eerste aanplant 2020

voedselbos in de buurt
RK00035
rij-aronia

In 2017 heeft stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) benaderd met het initiatief om binnen het (toekomstig) Ondernemend Natuurnetwerk Brabant een grootschalig voedselbos aan te leggen en te exploiteren. Hierop volgend hebben VBNL, het GOB en de HAS Hogeschool in mei 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het project Voedselbos Schijndel heeft tot doel te bewijzen dat een bedrijfsmatige ontwikkeling en exploitatie van een grootschalig voedselbos een economisch verdienmodel kan opleveren voor de exploitant, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan een vitale natuur met een grote biodiversiteit.

Het definitief ontwerp is klaar en de aanplant is in uitvoering. Tijdens het eerste plantseizoen in 2018-2019 zijn de randen van het voedselbos aangeplant. Het tweede plantseizoen 2019-2020 werd geopend met een plantdag op locatie ‘Hardekamp’

voor ruim tweehonderd basisschoolleerlingen uit de omgeving. Dit was een initiatief van stichting Vitam Doet Goed, die ‘kinderen graag alles wil leren over gezond eten’. Bedrijfscateraar Vitam is strategisch partner van stichting Voedselbosbouw. Ook het publiek toegankelijke, educatieve gedeelte van locatie Hardekamp, het zogenoemde ‘Vitaminibos’, werd aangeplant in de winter van 2019-2020. Het ontwerp hiervoor is gemaakt door leden van het kernteam vrijwilligers van Voedselbos Schijndel onder begeleiding van Evelyn Derksen, landschapsontwerper en bestuurslid van onze stichting. Daarnaast zijn op de locatie Hardekamp 3 productiehectares ingeplant met zo’n 2.000 eetbare bomen en struiken. De locatie Boschweg is grotendeels ‘vol’ geplant met meer dan 2.500 struiken en bomen.

plantinstructie
aanplant-schijndel
Banner2personen