Raad van toezicht

  • Grey LinkedIn Icon
Henk Renting

senior programma manager bij de RUAF Foundation

​Als ruraal socioloog heeft Henk veel ervaring met onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van duurzame voedselsystemen, multifunctionele (stads-) landbouw, sociale bedrijfsmodellen, korte voedselketens en bestuur en beleid ter bevordering van een duurzame ontwikkeling van stad en ommeland. Momenteel coördineert Henk binnen RUAF Foundation (een internationaal samenwerkingsverband van 9 stedelijke overheden, onderzoeksinstellingen en NGOs dat zich inzet voor duurzame stadslandbouw en stedelijk voedselbeleid) het onderzoek naar voedselsystemen in stadsregio’s en is hij lid van het team dat ondersteuning verleent aan (netwerken van) lokale overheden bij de verduurzaming van stedelijke voedselsystemen en -beleid. Vanuit deze achtergrond fungeert Henk graag als inhoudelijke sparringpartner voor het bestuur. Als lid van de Raad van Toezicht van stichting VBNL is hij vooral benieuwd naar de praktische mogelijkheden en meerwaarden van voedselbossen voor bevordering van een duurzame (stedelijke) voedselvoorziening en de inpassing daarvan in stedelijk voedselbeleid. 

 
Jan Hein Ruijgrok

Landschapsontwerper

Jan Hein is al vele jaren werkzaam als landschapsarchitect bij verschillende organisaties. In 1986 is hij begonnen bij Staatsbosbeheer, daarna heeft hij bij diverse adviesbureaus gewerkt als landschapsarchitect en ook als zelfstandige. Zijn werkveld is divers en dynamisch. In de loop der jaren heeft hij meebewogen met trends en vragen van het moment in het kader van sterk uiteenlopende opdrachten, van visievorming en beleidsadvisering tot uitvoeringsgerichte ontwerpen. Jan Hein wordt gevraagd om zijn inhoudelijk inbreng, zijn oplossingsgerichtheid en voor het leiden van integrale, multidisciplinaire projecten rond de ontwikkeling van natuur en (stads-)landschap. De plek en de mensen die er gebruik van maken vormen altijd zijn inspiratiebron.

Een opdracht van de provincie Flevoland bracht hem in aanraking met voedselbossen. Voor Eemvallei Zuid in Almere Oosterwold heeft hij het proces van samenwerking ondersteund en ontwerpen gemaakt. Die ervaring heeft zijn nieuwsgierigheid geprikkeld; reden waarom hij graag betrokken is bij de stichting VBNL als lid van de Raad van Toezicht.

janhein.ruijgrok@home.nl

M: +31 6 41 05 95 84

  • Grey LinkedIn Icon
 

nel@nelsangersadvies.nl

www.nelsangersadvies.nl

T: 0343 493388

M: +31 6 20 07 25 08

  • Grey LinkedIn Icon
Nel Sangers

Zelfstandig adviseur in de non-profit sector

 

Nel Sangers heeft in haar loopbaan diverse functies bekleed in de publieke sector op het snijvlak van natuur- en gebiedsontwikkeling. Ze heeft 35 jaar werkervaring bij drie gemeenten (Openbare Werken), de Rijksoverheid (bij de Dienst Landelijk Gebied) en als kwartiermaker van het Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf voor de Rijksoverheid (tegenwoordig RVB). Verder heeft Nel 8 jaar gewerkt als adjunct-directeur Staatsbosbeheer met in haar portefeuille vastgoed, landelijke financieringsconcepten, Natura 2000 en Counsel-lid Eurosite. Tegenwoordig verleent ze als zelfstandig adviseur ondersteuning aan bestuurders en directies in de non-profit sector met onder meer procesbegeleiding en –vernieuwing, trainingen, voorzitterschappen en ontwikkeling van business cases. Daarbij richt ze zich op het stimuleren en faciliteren van vernieuwende samenwerkingsverbanden in het landelijk gebied. Met deze ervaring en oriëntatie geeft ze graag invulling aan haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht van stichting VBNL.

Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland