Raad van toezicht

h.renting@aeres.nl

T: 0318 555242

  • Grey LinkedIn Icon
Henk Renting

Docent-onderzoeker bij Aeres Hogeschool Almere.

Henk heeft ruim twintigjaar ervaring als onderzoeker, docent en consultant op het vlak van duurzame landbouw, voedselsystemen en regionale ontwikkeling.

Hij studeerde in 1989 in Wageningen af in Rurale Sociologie en Milieuhygiëne en was tot 2009 verbonden als onderzoeker en Europees onderzoekscoördinator aan de Leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit. Sinds 2010 heeft Henk zich toegelegd op stedelijke voedselsystemen, stad-land relaties en de rol van lokale overheden en stadsregio's in de transitie naar duurzame en gezonde voedselsystemen.

Henk werkte ruim vijf jaar voor RUAF Foundation, een internationaal netwerk op het gebied van stadslandbouw en regionale voedselsystemen. In die rol was hij intensief betrokken bij het Milan Urban Food Policy Pact, een verdrag van ruim 180 steden wereldwijd voor duurzaam stedelijk voedselbeleid. Ook participeerde hij in onderzoek met wereldvoedselorganisatie FAO naar stedelijke voedselsystemen in onder meer Utrecht, Toronto (Canada), Medellín en Quito (Latijns-Amerika). Binnen Aeres houdt Henk zich bezig met onderwijs en onderzoek op het terrein van stedelijke voedselsystemen en stad-land relaties. Ook ondersteunt hij als expert de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda, een samenwerking van elf Nederlandse steden, ministeries en provincies.

 

nel@nelsangersadvies.nl

www.nelsangersadvies.nl

T: 0343 493388

M: +31 6 20 07 25 08

  • Grey LinkedIn Icon
Nel Sangers

Zelfstandig adviseur in de non-profit sector

 

Nel Sangers heeft in haar loopbaan diverse functies bekleed in de publieke sector op het snijvlak van natuur- en gebiedsontwikkeling. Ze heeft 35 jaar werkervaring bij drie gemeenten (Openbare Werken), de Rijksoverheid (bij de Dienst Landelijk Gebied) en als kwartiermaker van het Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf voor de Rijksoverheid (tegenwoordig RVB). Verder heeft Nel 8 jaar gewerkt als adjunct-directeur Staatsbosbeheer met in haar portefeuille vastgoed, landelijke financieringsconcepten, Natura 2000 en Counsel-lid Eurosite. Tegenwoordig verleent ze als zelfstandig adviseur ondersteuning aan bestuurders en directies in de non-profit sector met onder meer procesbegeleiding en –vernieuwing, trainingen, voorzitterschappen en ontwikkeling van business cases. Daarbij richt ze zich op het stimuleren en faciliteren van vernieuwende samenwerkingsverbanden in het landelijk gebied. Met deze ervaring en oriëntatie geeft ze graag invulling aan haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht van stichting VBNL.

Coen van Dedem

Consultant DEDEM Trust & Change | General Counsel ForestEffect Fund

Coen van Dedem is consultant bij DEDEM Trust & Change en heeft veel ervaring met complexe besluitvormingsprocessen. Ook is hij lid van het strategisch kernteam van Voor de oogst van morgen, een leiderschapsnetwerk voor een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Verder is Coen nauw betrokken bij het opzetten van gebiedsgebonden initiatieven gericht op de verduurzaming van het voedsel- en landbouwsysteem. Daarnaast onderzoekt hij de financiering van de verduurzaming van de landbouw.

Verder begeleidt Coen besturen van pensioenfondsen, directies en toezichthouders bij veranderingen. Als general counsel is hij adviseur van het ForestEffect Fund, dat investeert in duurzame voedselketens en betrokken is bij de ontwikkeling van financieringsmodellen voor de landbouw. In een artikel dat in 2019 in Nieuwe Oogst verscheen, stelt Coen dat het natuurlijk herstelvermogen van de natuur, gebaseerd op een rijk bodemleven, is ingeruild voor beheersing van de natuur met chemische bestrijdingsmiddelen en de toevoeging van kunstmest. Volgens Coen staan we voor de opgave onze bodem veilig te stellen voor de komende generaties. Hieraan wil hij als lid van de Raad van Bestuur van Stichting Voedselbosbouw een bijdrage leveren.

Coen van Dedem.jpg

coen@vandedem.nl 

https://vandedem.nl 

M: + 31 6 31 69 17 35

  • Grey LinkedIn Icon
 
 
Jan Spijkerboer II.tif

j.spijkerboer2@kpnplanet.nl

M: +31 6 13 23 46 97

  • Grey LinkedIn Icon
Jan Spijkerboer

Senior adviseur Gebiedsontwikkeling | Rentmeester bij het Kadaster

Na zijn studie aan de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Velp (1983) was Jan Spijkerboer werkzaam bij Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, de Vereniging Natuurmonumenten en in zijn huidige functie werkt hij als senior adviseur Gebiedsontwikkeling en rentmeester bij het Kadaster.

 

Jan is een veelzijdige expert op het gebied van grondverwerving, grondgebruik (erfpacht en pacht) en heeft veel ervaring met het omzetten van strategisch beleid naar uitvoering. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor overheidsorganisaties op het gebied vangrondruilen en landinrichting. Op internationaal niveau heeft Jan zijn sporen verdiend als adviseur op het terrein van grondbanken en landinrichting in Hongarije (TALC 2003), pacht en grondgebruik (Malta 2006) en Grondbank Lithuania (2009). Grond, eigendom en gebruik behoren tot zijn expertise en deze kennis wil hij graag delen met Stichting Voedselbosbouw. Het is voor toekomstige generaties volgens Jan van groot belang dat we grond duurzaam gebruiken. Voedselbossen dienen in zijn ogen verschillende doelen: lekker en gezond voedsel, een vitale natuur en een aantrekkelijk biodivers landschap. Hieraan wil hij graag een bijdrage leveren.

Stichting voedselbosbouw Nederland