Raad van toezicht

h.renting@aeres.nl

T: 0318 555242

  • Grey LinkedIn Icon
Henk Renting

Docent-onderzoeker bij Aeres Hogeschool Almere.

Henk heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker, docent en consultant op het vlak van duurzame landbouw, voedselsystemen en regionale ontwikkeling.

Hij studeerde in 1989 in Wageningen af in Rurale Sociologie en Milieuhygiëne en was tot 2009 verbonden als onderzoeker en Europees onderzoekscoördinator aan de Leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit. Sinds 2010 heeft Henk zich toegelegd op stedelijke voedselsystemen, stad-land relaties en de rol van lokale overheden en stadsregio's in de transitie naar duurzame en gezonde voedselsystemen.

Hij werkte ruim vijf jaar voor RUAF Foundation, een internationaal netwerk op het vlak van stadslandbouw en regionale voedselsystemen. In die rol was hij intensief betrokken bij het Milan Urban Food Policy Pact, een verdrag van ruim 180 steden wereldwijd voor duurzaam stedelijk voedselbeleid. Ook participeerde hij in onderzoek met de wereldvoedselorganisatie FAO naar stedelijke voedselsystemen in o.a. Utrecht, Toronto (Canada), Medellín en Quito (Latijns-Amerika). Binnen Aeres houdt Henk zich bezig met onderwijs en onderzoek op het vlak van stedelijke voedselsystemen en stad-land relaties. Ook ondersteunt hij als expert de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda, een samenwerking van 11 Nederlandse steden, ministeries en provincies.

 

nel@nelsangersadvies.nl

www.nelsangersadvies.nl

T: 0343 493388

M: +31 6 20 07 25 08

  • Grey LinkedIn Icon
Nel Sangers

Zelfstandig adviseur in de non-profit sector

 

Nel Sangers heeft in haar loopbaan diverse functies bekleed in de publieke sector op het snijvlak van natuur- en gebiedsontwikkeling. Ze heeft 35 jaar werkervaring bij drie gemeenten (Openbare Werken), de Rijksoverheid (bij de Dienst Landelijk Gebied) en als kwartiermaker van het Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf voor de Rijksoverheid (tegenwoordig RVB). Verder heeft Nel 8 jaar gewerkt als adjunct-directeur Staatsbosbeheer met in haar portefeuille vastgoed, landelijke financieringsconcepten, Natura 2000 en Counsel-lid Eurosite. Tegenwoordig verleent ze als zelfstandig adviseur ondersteuning aan bestuurders en directies in de non-profit sector met onder meer procesbegeleiding en –vernieuwing, trainingen, voorzitterschappen en ontwikkeling van business cases. Daarbij richt ze zich op het stimuleren en faciliteren van vernieuwende samenwerkingsverbanden in het landelijk gebied. Met deze ervaring en oriëntatie geeft ze graag invulling aan haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht van stichting VBNL.

Nieuw rvt lid stelt zich binnenkort voor

Functie

mailadres

telefoonnummer

  • Grey LinkedIn Icon
 
Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland