Veel gestelde voedselbosvragen

 01  Wat is een voedselbos?

​Onder de kop voedselbosbouw kunt u uitgebreid lezen wat een voedselbos is. Er zijn artikelen te downloaden over allerlei belangrijke voedselbos onderwerpen.

 

 02  Waar kan ik een voedselbos zien?

Onder de tab projecten staan meerdere voedselbossen in Nederland die nu of in de toekomst zijn te bezoeken. Meestal kunt u zich aanmelden voor een rondleiding, bij ieder project staan contactgegevens.Niet alle voedselbossen zijn openbaar toegankelijk dus kijk eerst op de website wanneer u welkom bent.​

 

 

 03  Kan ik zomaar een voedselbos aanleggen?

Er komt veel kijken bij de aanleg van een voedselbos, zeker als je een vitaal en zelfvoorzienend voedselbos wilt aanleggen dat zich net als een natuurlijke bos kan blijven ontwikkelen tot het volgroeid is – na circa 50 jaar – om daarna nog heel lang en gelukkig te leven ;-). Voedselbosbouw Nederland kan professionele ondersteuning bieden bij de realisatie van deze randvoorwaarden die uitgebreider staan beschreven in het artikel Randvoorwaarden duurzaam voedselbos

 

 04  Wat kost de aanleg van een voedselbos?

De kosten voor het ontwikkelen van een voedselbos lopen sterk uiteen op basis van verschillende factoren. Daaronder vallen globale factoren als de fysieke uitgangssituatie en de doelstellingen van een voedselbos, en in meer detail ook de beplantingskeuzes die men maakt in het ontwerp voor meer of minder courante soorten en variëteiten. Voor uitgebreide informatie over de kosten van een voedselbos, zie het artikel  De kosten en baten van voedselbossen

 05  Is er subsidie voor een voedselbos?

Er zijn momenteel (februari 2017) geen speciale subsidies voor het aanleggen van een voedselbos. Dat wil niet zeggen dat er geen extra financiële middelen te regelen zijn om de aanleg van een voedselbos mogelijk te maken. De stichting Voedselbosbouw Nederland kan professionele ondersteuning bieden bij het verwerven van draagvlak en (financiële) middelen voor de ontwikkeling van een voedselbos bij u in de buurt. Nadere informatie over de mogelijkheden en voorwaarden voor deze ondersteuning is te vinden onder het menu Wat wij doen

 06  Wat doet een voedselbos voor de natuur?

 

Voedselbossen worden in principe zorgvuldig ontworpen, via maatwerk op de specifieke plek, en daarbij is diversiteit op verschillende manieren het uitgangspunt. Er zijn dan ook veel meer aanknopingspunten dan in het gangbare agrolandschap voor het ondersteunen en verbinden van natuurlijke elementen, functies en processen. Dat een voedselbos daarmee enorme waarde en betekenis kan hebben voor de natuur en biodiversiteit in een gebied is aangetoond in recent onderzoek; het artikel voedselbossen en biodiversiteit geeft antwoord op deze vraag.​

 07  Geldt een voedselbos als boscompensatie?

Op dit moment is er nog geen wetgeving die voorschrijft of een voedselbos voor boscompensatie geldt. Binnen de huidige wetgeving gaat boscompensatie uit van bossen met een gesloten kronendak. In de praktijk moet bekeken worden wat het percentage boscompensatie is wat een voedselbos oplevert.

 08  Wat levert een voedselbos eigenlijk op?

Een rijk en goed ontworpen voedselbos levert langdurig vele baten op, zowel voor de initiatiefnemers en  belanghebbenden als voor de samenleving als geheel. Voor meer informatie over de baten van een voedselbos, verwijzen we naar het artikel De kosten en baten van voedselbossen

 09  Hoe beheer ik een voedselbos?

Het beheer van voedselbossen is een vak in ontwikkeling. Zie hiervoor het artikel; Ontwerp aanleg en beheer van voedselbossen

Stichting voedselbosbouw Nederland